Trenger ikke sykmelding for å kreve refusjon

Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om at de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.
 
Regjeringen varslet mandag 16. mars at de i forbindelse med koronasmitten reduserer antallet dager arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fra 16 til 3 dager, den såkalte arbeidsgiverperioden.
 
Spørsmålet mange arbeidsgivere har stilt seg er om de da må kreve sykmelding fra dag 4 for å få refusjon fra NAV når de forskutterer sykepenger. Regelverket har frem til nå vært slik at egenmelding kun kan benyttes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.
 
Endres fra 20. mars
I en pressemelding fredag, forsikrer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at arbeidstakere fortsatt kan bruke egenmelding i 16 dager, selv om NAV nå skal ta regningen fra dag 4.
 
I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier        statsråden i pressemeldingen.
 
Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.
 
Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.
 
Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.