Permitterte får full lønn i 20 dager.

Partiene er enige om en krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset og permitterte får full lønn i 20 dager.

Like før klokken 09 i dag ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke om økonomien.

De permitterte får full lønn i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.