Misforstått permitteringsregel

 
Mange misforstår og tror at alle kan bruke 2 dagers varslingsfrist for permittering i forbindelse med koronasituasjonen. Det er feil.
 
Svært mange virksomheter planlegger og gjennomfører i disse dager permittering av ansatte. Regjeringen har kommet med tiltak som skal lette byrden for arbeidsgivere og arbeidstakere i denne situasjonen.
 
Varslingsfristen ved permittering er imidlertid ikke endret.
Det virker å være en utbredt misforståelse at det har skjedd endringer i varslingsreglene for permittering. Mange vi er i kontakt med tror at koronasituasjonen automatisk gir arbeidsgivere rett til å permittere med 2 dagers varsel. Det er ikke riktig, og det betyr at det fortsatt er 14 dagers varslingsfrist ved permittering som er hovedregelen. 2 dagers varslingsfrist kan bare brukes i helt spesielle situasjoner, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.
 
14 dager for de fleste
Gauslaa sier det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt det er 14 dager eller 2 dagers varslingsfrist som gjelder, også under denne krisen.
 
Som en tommelfingerregel kan vi si at for de virksomhetene som nå opplever at det blir en gradvis reduksjon i arbeidsmengden, vil det fortsatt være 14 dagers varslingsfrist som gjelder. De som derimot brått og brutalt opplever at arbeidet forsvinner nærmest fra en dag til en annen, uten at de har mulighet til å områ seg, vil kunne benytte seg av muligheten for 2 dagers varslingsfrist.
 
NAV som overprøver
Gauslaa sier det som utgangspunkt er arbeidsgiver som gjør denne vurderingen, og bestemmer om de skal bruke 2 eller 14 dagers varslingsfrist. Spørsmålet bør imidlertid også drøftes med tillitsvalgte og der det konkluderes med 2 dagers varselfrist bør begrunnelsen for dette tas med i permitteringsvarselet. For øvrig vil NAV,  gjennom sin behandling av ansattes søknad om dagpenger, ha mulighet til å overprøve den avgjørelsen arbeidsgiver har tatt, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.