Koronavirus situasjonen - oppdatering

Fredag la regjeringen fram en ny krisepakke på inntil 100 miliarder kroner til norsk næringsliv. Her er noen av punktene som ble lagt fram.

I forhold til permitteringsreglene har lønnspliktdagene nå blitt redusert fra 15 til 2 dager.

De vil også etablere to låne-og garantiordninger på til sammen 100 milliarder kroner. Dette betyr at det skal bli lettere å få lån mv fra banken.

Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai.

Vi følger med og vil legge ut informasjon om de økonomiske endringene når de kommer.