Hva skjer hos Orkla Økonomi mht koronaviruset?

På grunn av alt som skjer nå mht koronavirus-saken så ønsker også Orkla Økonomi å vise aktsomhet mht å redusere spredning.

Kontorene våre vil dog enn så lenge ikke stenges da vi fortløpende vil vurdere og følge opp råd fra myndighetene, men vil bli minimalt bemannet. Eventuell stenging vil vurderes over helgen. Det vil bli annonsert gjennom hjemmesiden samt plakat på dørene dersom vi velger å stenge kontorene helt.

Flere av våre ansatte vil således benytte seg av hjemmekontorløsning.

Dersom du som kunde har behov for å snakke med oss, så ber vi om at dette skjer pr telefon eller mail. Skulle det være behov for å levere noe til oss vil løsningen være å sette gjenstanden utenfor døren til kontoret vårt og så gi telefonisk beskjed om at denne står der.

Har dere spørsmål så ta kontakt med din kontaktperson i bedriften.