Arbeidsgiveravgift og MVA - Forslag

Regjeringen har i dag, 20. mars, foreslått flere tiltak som skal bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og er nå tatt inn i proposisjons form.

Oversikt over tiltak:
• Den lave satsen for mva, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12% til 8%. Den får ikke virkning fra 1. januar som tidligere foreslått, men fra og med 20. mars til og med 31. oktober 2020.
• Fristen for innbetaling av 1. termin mva 14. april, utsettes til 10. juni 2020.
• Fristen for innbetaling av 2. termin for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.
• Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.
• Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner, og det gis 90% statsgaranti på hvert lån som maksimalt kan være 50 mill. kroner per bedrift.
• Statens obligasjonsfond gjenoppretttes og får en ramme på 50 mrd. kroner.

Disse tiltakene er ikke vedtatt ennå, og må gjennom behandling i Stortinget før de kan vedtas og sanksjoneres i statsråd.