Arbeidsgiveravgift og mva

Finanskomiteen holdt pressekonferanse på Stortinget kl 0915 i dag, der det ble orientert om enighet for følgende krisetiltak:
• utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt (ingen konkrete datoer)
• lav sats for merverdiavgift på 12% reduseres til 8% med tilbakevirkende kraft til 01.01.2020

Vi må anta at dette kommer i tillegg til det regjeringen la fram på fredag med utsettelse av formuesskatt og midlertidig tilbakeføring av underskudd mot tidligere år.

NB! Disse forslagene behandles akkurat nå i Stortinget, med annengangs behandling i Stortinget førstkommende torsdag.