Aktuelt

Sykepenger og omsorgspenger

Det er foretatt to endringer i forskriften som gir Kongen i statsråd mulighet til å gjøre endringer i folketrygdens regelverk under koronasituasjonen.

Tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

Det fremgår av forskriften at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan tape retten til sykepenger.

De nye retningslinjene trer i kraft for utreiser fra Norge fra og med 17. april.

Kompensasjonsordning - Vedtatt

Tirsdag 14. april ble lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall vedtatt av Stortinget, og i dag fredag 17. april ble den sanksjonert av Kongen i statsråd. Finansminister Jan Tore Sanner kunngjorde på en pressekonferanse i kveld at forskriften og søknadsløsningen er klar. Søknadsportalen åpnes på formiddagen lørdag 18. april for de foretak som er stengt av staten, mens det for resterende kompensasjonsberettigede foretak åpnes mandag 20. april.

Kompensasjonsordningen for bedrifter som sliter

Omsetningssvikt på minst 30 % skal gi grunnlag for kompensasjon for en andel av faste uunngåelige kostnader. Regjeringen håper å ha portalen klar til 17. april. Nå haster perioderegnskapet for mars mer enn årsregnskapet for 2019.
 
Finansminister Jan Tore Sanner presenterte et forslag til kompensasjonsordning på en pressekonferanse 2. april. Forslaget er utarbeidet av regjeringen i samarbeid med Virke, Finans Norge, NHO, LO og SMB Norge.
 
Ordningen godkjent av Stortinget

Støtte til bedrifter som sliter - Forslag

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
 
Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.
 

Ferieplanlegging i koronatider

Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.
 

Misforstått permitteringsregel

 
Mange misforstår og tror at alle kan bruke 2 dagers varslingsfrist for permittering i forbindelse med koronasituasjonen. Det er feil.
 
Svært mange virksomheter planlegger og gjennomfører i disse dager permittering av ansatte. Regjeringen har kommet med tiltak som skal lette byrden for arbeidsgivere og arbeidstakere i denne situasjonen.
 
Varslingsfristen ved permittering er imidlertid ikke endret.

Trenger ikke sykmelding for å kreve refusjon

Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om at de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.
 
Regjeringen varslet mandag 16. mars at de i forbindelse med koronasmitten reduserer antallet dager arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fra 16 til 3 dager, den såkalte arbeidsgiverperioden.
 

Fravær grunnet koronaviruset

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager.

Endringen medfører at arbeidsgiver nå må få oversikt over om fraværet har sammenheng med koronaviruset eller ikke for å kunne avgjøre om det skal være 3 eller 16 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Permitteringer og dagpenger - Vedtak

Følgende endringer er sanksjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.
 
•Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Arbeidsgiveravgift og MVA - Forslag

Regjeringen har i dag, 20. mars, foreslått flere tiltak som skal bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og er nå tatt inn i proposisjons form.

Sider