Aktuelt

Støtte til bedrifter som sliter - Forslag

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
 
Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.
 

Ferieplanlegging i koronatider

Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.
 

Misforstått permitteringsregel

 
Mange misforstår og tror at alle kan bruke 2 dagers varslingsfrist for permittering i forbindelse med koronasituasjonen. Det er feil.
 
Svært mange virksomheter planlegger og gjennomfører i disse dager permittering av ansatte. Regjeringen har kommet med tiltak som skal lette byrden for arbeidsgivere og arbeidstakere i denne situasjonen.
 
Varslingsfristen ved permittering er imidlertid ikke endret.

Trenger ikke sykmelding for å kreve refusjon

Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om at de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.
 
Regjeringen varslet mandag 16. mars at de i forbindelse med koronasmitten reduserer antallet dager arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fra 16 til 3 dager, den såkalte arbeidsgiverperioden.
 

Fravær grunnet koronaviruset

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager.

Endringen medfører at arbeidsgiver nå må få oversikt over om fraværet har sammenheng med koronaviruset eller ikke for å kunne avgjøre om det skal være 3 eller 16 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Permitteringer og dagpenger - Vedtak

Følgende endringer er sanksjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.
 
•Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Arbeidsgiveravgift og MVA - Forslag

Regjeringen har i dag, 20. mars, foreslått flere tiltak som skal bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og er nå tatt inn i proposisjons form.

Omsorgspenger 2020 - Vedtak

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Arbeidsgiveravgift og mva

Finanskomiteen holdt pressekonferanse på Stortinget kl 0915 i dag, der det ble orientert om enighet for følgende krisetiltak:
• utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt (ingen konkrete datoer)
• lav sats for merverdiavgift på 12% reduseres til 8% med tilbakevirkende kraft til 01.01.2020

Vi må anta at dette kommer i tillegg til det regjeringen la fram på fredag med utsettelse av formuesskatt og midlertidig tilbakeføring av underskudd mot tidligere år.

Permitterte får full lønn i 20 dager.

Partiene er enige om en krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset og permitterte får full lønn i 20 dager.

Like før klokken 09 i dag ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke om økonomien.

De permitterte får full lønn i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Sider