Siste fra Regnskap Norge

Abonner på Siste fra Regnskap Norge nyhetsstrøm
Siste nytt fra Regnskap Norge
Oppdatert: 26 min 56 sek siden

Utviklingen går sin gang

8 november, 2019 - 12:43
Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.

Hva skjer med arbeidsgiveravgiften i 2020 etter sammenslåing av kommuner?

8 november, 2019 - 11:23
Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften.

NRS 21 – God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt

8 november, 2019 - 08:14
Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Æresmedlem på besøk hos Kongen

1 november, 2019 - 15:02
Asbjørn Steen har vært på mottakelse på Slottet etter å ha blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Fagkompetansen din er verdifull!

1 november, 2019 - 09:42
Med kompetansen og innsikten om virksomhetene er du en kjempegod støtte for kundene dine. Bruk fordelen til det fulle.

Personalbilletter - transportsektoren får utsatt skatteplikten nok en gang

31 oktober, 2019 - 10:26
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. juli 2020.

Global Reporting Initiative – en kort innføring

31 oktober, 2019 - 10:08
Å rapportere godt på bærekraft vil kunne bli et konkurransefortrinn. Om ikke lenge vil det også være et krav. Hvordan skal virksomhetene rapportere?

Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land

31 oktober, 2019 - 09:42
Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.

Fradrag for mva på rivningskostnader

29 oktober, 2019 - 21:40
Skatteklagenemnda har nylig behandlet to saker om fradrag for kostnader til rivning av bygg. Til tross for at sakene ved første øyekast fremstår som relativt like er resultatet forskjellig.

Lønnsnivå 2019

25 oktober, 2019 - 16:08
Hvor mye er det vanlig å tjene som autorisert regnskapsfører? Her finner du oversikt over lønnsnivå og kan selv velge sammenligningsgrunnlag i vår helt nye lønnskalkulator.

Fortsatt behov for forenklinger!

24 oktober, 2019 - 14:43
Umulige regler kan indikere at beslutningsgrunnlaget bør bedres. Vi har gitt innspill i media og på Stortinget, mens flere medlemmer har vært på de første samlingene av rådgiver- og lønn&HR-programmene.

Årsregnskap til Regnskapsregisteret - svært god utvikling

24 oktober, 2019 - 13:27
Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr.

Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020

23 oktober, 2019 - 09:55
En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.

Forenklingskonferansen 2019: Mer samhandling og bruk av næringslivet

22 oktober, 2019 - 15:42
Digitaliseringsministeren fremmer samhandling på tvers for å komme i mål. Myndighetene må bruke ressursene i næringslivet i større grad før de iverksetter tiltak.

OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

21 oktober, 2019 - 11:07
OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland.

Lederoppgjøret er i gang!

18 oktober, 2019 - 09:28
Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene.

Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen

17 oktober, 2019 - 14:55
Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter.

Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020

16 oktober, 2019 - 00:13
Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet når Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.

Endringer i NRS 16 Årsberetning

11 oktober, 2019 - 13:08
Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.

Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter

11 oktober, 2019 - 11:21
I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.

Sider