Siste fra Regnskap Norge

Abonner på Siste fra Regnskap Norge nyhetsstrøm
Siste nytt fra Regnskap Norge
Oppdatert: 24 min 20 sek siden

Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

23 mai, 2019 - 11:51
Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

23 mai, 2019 - 00:09
Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.

Personalbilletter - Transportsektoren får mer tid

22 mai, 2019 - 23:37
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

22 mai, 2019 - 23:20
Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

21 mai, 2019 - 09:59
Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

15 mai, 2019 - 12:39
Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

14 mai, 2019 - 11:26
Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

14 mai, 2019 - 11:00
Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.

Slik blir den nye arveloven

14 mai, 2019 - 08:39
Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.

Finansdepartementet snur om personalforsikringer

10 mai, 2019 - 08:31
Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.

Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid

9 mai, 2019 - 13:17
I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.

Gratulerer med dagen!

9 mai, 2019 - 09:32
Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

9 mai, 2019 - 09:30
Torsdag 16. februar oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.

Faktura for tilsynsavgift 2019

8 mai, 2019 - 22:37
Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.

Veiledning til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

3 mai, 2019 - 15:09
Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som forventes publisert fredag ettermiddag. Denne artikkelen oppdateres snarlig etter publiseringen.

Formuesskatt - Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

3 mai, 2019 - 14:22
Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.

Nå får du rabatt på nettkurs

3 mai, 2019 - 12:02
Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!

Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten

29 april, 2019 - 12:24
Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå.

Forenklinger på Arendalsuka 2019

24 april, 2019 - 14:39
Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!

Skatteregler i Stortingets glemmebok

24 april, 2019 - 10:51
I skattemessig forstand er Stortinget arbeidsgiveren til representantene, selv om arbeidsmiljøloven tilsier noe annet.

Sider