Siste fra Regnskap Norge

Abonner på Siste fra Regnskap Norge nyhetsstrøm
Siste nytt fra Regnskap Norge
Oppdatert: 36 min 47 sek siden

Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt

2 timer 9 min siden
Flere har mottatt e-post fra Skatteetaten om at næringsdrivende og selskaper kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019. Skatteetaten varsler at dette ikke stemmer.

– Regnskapsføreren er en trygghet og sparringspartner

6 timer 43 min siden
Regnskapsførerne strekker seg langt for norsk næringsliv og gir bedriftene nødhjelp i en vanskelig situasjon. Det legges merke til av takknemlige kunder!

Kjære gode venner i regnskapsbransjen

1 april, 2020 - 17:45
Jeg vet at regnskapsførere over hele Norge nå bretter opp ermene og trår til for å hjelpe kundene sine. Det gjør meg utrolig stolt!

Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020

1 april, 2020 - 14:22
Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.

Lemper på kravene til pendlere

1 april, 2020 - 13:25
Koronautbruddet er en spesiell situasjon som gir grunnlag for å fravike kravet om besøkshyppighet til hjemmet.

Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

1 april, 2020 - 10:56
Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.

Tredje krisepakke - enighet på Stortinget

31 mars, 2020 - 15:44
Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.

Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?

30 mars, 2020 - 15:05
Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.

Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

30 mars, 2020 - 11:34
Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020!

Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft

29 mars, 2020 - 14:30
Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv.

Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt

27 mars, 2020 - 15:29
Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter.

Tredje krisepakke – ny fristendring varsles

27 mars, 2020 - 15:26
Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin.

Ny kompensasjonsordning til næringslivet inkluderer utgifter til regnskapsføring

27 mars, 2020 - 13:34
Næringslivet skal få kompensert fra Staten utgifter som husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. I tillegg har det kommet flere tiltak og avklaringer.

Nødhjelp til bedriftene

27 mars, 2020 - 08:15
I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen, som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?

26 mars, 2020 - 19:59
Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme.

Kriselån til SMB-markedet

26 mars, 2020 - 14:32
Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?

Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet

26 mars, 2020 - 12:14
Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen.

Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

26 mars, 2020 - 12:11
Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Arbeidsgiver må sende særskilt melding til skattekontoret.

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

26 mars, 2020 - 11:07
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.

Videomøte – hva bør du tenke på?

26 mars, 2020 - 10:59
Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.

Sider