Siste fra Regnskap Norge

Abonner på Siste fra Regnskap Norge nyhetsstrøm
Siste nytt fra Regnskap Norge
Oppdatert: 17 min 3 sek siden

Hvorfor engasjere seg?

20 mars, 2019 - 10:00
Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.

Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi

15 mars, 2019 - 12:12
Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.

Et jubelår

15 mars, 2019 - 10:52
I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.

Personal- og tredjepartsrabatter – Regnskap Norge foreslår ytterligere endringer

13 mars, 2019 - 23:35
Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.

Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?

7 mars, 2019 - 10:38
Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!

Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter

6 mars, 2019 - 22:33
Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.

Ordningen med frivillig retting virker godt

6 mars, 2019 - 21:56
I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.

KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning

5 mars, 2019 - 10:40
Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking

Med akademi på menyen

1 mars, 2019 - 13:26
Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.

Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar

1 mars, 2019 - 10:35
Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.

E-guiden - et nytt tilbud til næringsdrivende

1 mars, 2019 - 09:58
I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.

Utvikling og samarbeid

21 februar, 2019 - 12:05
Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.

Spørsmål og svar om reglene for beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

20 februar, 2019 - 16:04
Lån f.o.m. 7. oktober 2015 fra aksjeselskap til personlig aksjonær og deres nærstående skal som utgangspunkt behandles som skattemessig utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen. Reglene gjelder i utgangspunktet alle typer kreditt og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til personlig aksjonær og deres nærstående.

Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner

20 februar, 2019 - 10:30
Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.

gratis webinar om utveksling av personopplysninger

20 februar, 2019 - 09:37
Vi inviterer til webinar om temaet sikker kommunikasjon med særlig fokus på utveksling av personopplysninger. Tirsdag den 5. mars kl 13.00-13.30

Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018

19 februar, 2019 - 14:33
89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.

Gjør deg klar!

15 februar, 2019 - 12:55
Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.

Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører

15 februar, 2019 - 11:59
Regjeringen har lagt fra en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.

Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån

15 februar, 2019 - 09:41
Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.

Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva

8 februar, 2019 - 13:10
Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.

Sider