Ny digital tjeneste - Søke skattekort utenlandske arbeidstakere

Det har nå blitt mulighet for å søke om skattekort for utenlandske arbeidstakere på Skatteetaten.no

Den elektroniske søknaden skal fylles ut og leveres av arbeidsgiveren.

Tjenesten krever innlogging med elektronisk ID og vedkommende som fyller ut og sender inn, må ha rettigheter på vegne av virksomheten som søker om skattekort for den utenlandske borgeren. I Altinn heter rollen "begrenset signeringsrett".

Fordelene ved dette er:

Bestille time på skattekontoret

Mandag 2. oktober ble det mulig å bestille time på alle skattekontor i Norge.

Alle har nå mulighet til å forhåndsavtale sitt besøk på skattekontoret slik at de unngår kø og lang ventetid.

I utgangspunktet er det få henvendelser som krever fysisk oppmøte da de fleste spørsmål kan besvares elektronisk eller pr telefon.

En gruppe som har oppmøteplikt er utenlandske arbeidstakere som søker om skattekort for første gang, samt personer som melder innvandring. Alle disse må innom ID-kontroll før D-nummer og skattekort tildeles.

Digital sykmelding

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte motta sykmeldingen sin på nav.no og kunne sende den digitalt til arbeidsgiveren sin.

Hvis den sykmeldte velger å gjøre dette, vil arbeidsgiveren få sykmeldingen tilsendt til sin innboks i Altinn.

Samtidig kan arbeidsgiver sende NAV informasjon om hvem som er nærmeste leder med personalansvar  for den sykmeldte. Da får lederen tilgang til en egen side på nav.no med oversikt over sykmeldingene og informasjon om oppfølgingen. Nav får på sin side mulighet til å kontakte lederen på en mer effektiv måte enn i dag.